Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmän esittely

Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä on sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti riippumaton yhden asian liike. Tarkoituksena on synnyttää keskustelua köyhyydestä ja esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi.

Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä järjestää keskustelutilaisuuksia, joissa kohtaavat asianosaiset, muut asiantuntijat ja päättäjät. Keskustelusta kirjataan muistiin konkreettiset ehdotukset köyhyyden vähentämiseksi.

Aikaisemmin on keskusteltu sosiaaliturvan uudistamiskomitean työstä, yksinasuvien köyhyydestä, vammaisten köyhyydestä, velka-ahdinkoon joutuneiden köyhyydestä, yhteisöllisyydestä, terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä perustulosta. Teemat ovat tulleet hyvin esille myös mediassa. Ryhmä on luovuttanut peruspalveluministerille toimenpide-ehdotukset köyhyyden vähentämiseksi.

Ryhmä syntyi huhtikuussa 2008 Stakesissa järjestetyn ”Kuka kuuntelee köyhää?” -seminaarin jälkeen. Ryhmän jäsenet toimivat muun muassa seuraavissa organisaatioissa: Camera Obs ry, Elämäntapaliitto, Helsingin sosiaaliviraston eteläinen sosiaaliasema, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos, Invalidiliitto, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö, Tiede, taide ja köyhä kansa ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Katakombeista elämään ry. Jäsenet eivät välttämättä kuulu mihinkään taustayhteisöön.

Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä kannattaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion voima on tuntemattomien huolenpito tuntemattomista.