Kurjana, köyhänä kansaneläkkeellä- tähänkö minä tähtäsin?

Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuus 1.4.2019
Kansalaistoiminnankeskus Matara Jyväskylä

Tilannekatsaus Jyväskylä

Toteutunut 3K-talk: Kurjana köyhänä kansaneläkkeellä – tähänkö minä tähtäsin? –keskustelutilaisuus eläkeläisköyhyydestä 1.4.2019

Toiminta on herättänyt paikallisesti laajaa kiinnostusta, ja monet köyhyyskysymysten parissa toimivat tahot ovat alusta alkaen ilmaisseet olevansa mielellään mukana. Siten voisi päätellä, että 3K-toiminta sopii monien ryhmien, järjestöjen ja muiden toimijoiden tavoitteisiin ja täydentää niiden omaa toimintaa. Suhtautuminen keskustelutilaisuuden järjestämiseen oli innostunutta, ja itse tilaisuus koettiin hyödylliseksi ja kiinnostavaksi. Yle Radio Keski-Suomi teki tilaisuudesta radiouutisen.

Köyhyyttä kokeneet tulivat vähitellen mukaan tiedottamisen ja alueen kontaktien kautta. Erikoisasiantuntijat sitoutuivat keskustelutilaisuuteen kiitettävästi ja kokivat osallistumisensa tärkeäksi. Mukana toiminnassa järjestöjä, seurakuntia sekä köyhyyttä omakohtaisesti kokeneita henkilöitä.

Eduskuntavaaliehdokkaita kutsuttiin tilaisuuteen. Kutsu lähetettiin vakiintuneille puoluejärjestöille. Kristillisdemokraatit ja vihreät eivät vastanneet kutsuun. Muut kutsutut puoluejärjestöt suhtautuivat myönteisesti, ja saimme heiltä panelistit.  Tilaisuuden alustaja pitkäaikainen kuntapäättäjä ja pitkään työttömien yhdistyksessä toiminut kansalaisaktivisti. Sosiaalityöntekijöitä kutsuttiin, mutta ei tullut osallistujia.

Tilaisuuden muistion voit avata tästä pdf-muodossa
Tilaisuuden ohjelman voit avata tästä pdf-muodossa

Kuva: Kurjana, köyhänä kansaneläkkeellä- tähänkö minä tähtäsin? -keskustelutilaisuudesta. Kuvassa Keski-Suomen vaalipiirin kansanedustajaehdokkaita.