Osallistu Sanni Liukkosen tutkielmaan vuokraveloista!

Opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistossa Valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja olen tekemässä maisterintutkielmaa vuokravelkoihin liittyen.

Tutkielman tehtävänä on selvittää vuokravelkatilanteessa olleiden tai olevien henkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä vuokravelan taustalla olevista tekijöistä sekä velan kertymiseen johtaneista tilanteista ja tapahtumista.

Tutkielma on laadullinen ja se perustuu narratiiviseen eli kerronnalliseen tutkimusmenetelmään. Tutkielman aineisto koostuu kirjoituspyyntöön vastanneiden kirjoittajien vapaamuotoisista teksteistä, joissa vuokravelkatilannetta kuvataan. Kirjoituspyyntöön voi vastata suomeksi tai englanniksi kuka tahansa, jolla on omakohtaista kokemusta vuokravelkatilanteesta. Sosiaalityön asiakkuus ei ole edellytys vastaamiseen.

Vapaamuotoinen teksti kirjoitetaan nimettömänä eikä henkilötietoja kysytä tai kerätä missään tutkielman vaiheessa. Valmis aineisto säilytetään tietoturvallisesti, eikä sitä lue kukaan ulkopuolinen. Tutkielman valmistuttua aineisto hävitetään kokonaisuudessaan eikä tekstejä käytetä muihin tarkoituksiin, kuin tähän tutkielmaan. Vastaajia ei voida tunnistaa valmiista tutkielmasta.

Kirjoituspyyntöä on tähän mennessä levitetty muutamassa pääkaupunkiseudun kunnassa, muutamien seurakuntien diakoniatyön sekä muutaman kolmannen sektorin toimijan välityksellä.

Tutkielmaan osallistuminen kestää sen ajan, jonka tarvitsee vapaamuotoisen tekstin kirjoittamiseen. Kirjoituspyyntöön vastaamisesta ei makseta korvausta.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet tutkielmaan osallistumisesta löytyvät osoitteesta

https://vuokravelkakokemus.blogi.net/blog/

Tutkielmaan voi osallistua 31.10.2019 mennessä.

Annan mielelläni lisätietoja tutkielmasta sähköpopstilla liukkonen.sanni@outlook.com

Ystävällisin terveisin,
Sanni Liukkonen

Kuva: sininen talo auringonpaisteessa
Kuva: sininen talo auringonpaisteessa