Oulu

KUKA KUUNTELEE 21.9.2020 LEIPÄJONOJEN KÖYHÄÄ?

Aika: 21.9.2020 klo 15-17

Paikka: Wegelius-Sali, Albertinkatu 16, 90100 Oulu +verkkolähetys (ohessa Teams linkki)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM2OWM0ZjItYmYzZC00MDRhLWFmOGUtZjM2Y2VhNDdlM2Nj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256c9cd41-375f-4486-ad00-6b243eb477ca%22%2c%22Oid%22%3a%22023f1041-83fd-46b3-846d-93922dae19d1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Korona teki ruoka-avun uudella tavalla ajankohtaiseksi. Miksi niin monet tarvitsevat edelleen ruoka-apua? Keskustelun pääosassa ovat taloudellista niukkuutta kokeneet henkilöt joita kutsumme erikoisasiantuntijoiksi. Erikoisasiantuntijoiden kanssa keskusteluun osallistuvat Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.

Mukana on lisäksi SPR:n kooste Oulun leipäjonojen asiakkaiden puheenvuoroista.

Tilaisuuden järjestävät Oulun evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyö, ODL, SPR, Oulun Hiippakunta ja Oulun seurakuntayhtymän OuluToivo-hanke.

Tilaisuus on yksi ”Kuka kuuntelee köyhää” -verkoston valtakunnallisista tapahtumista, jotka kaikki järjestetään samaan aikaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea.

Tilaisuuksiin on kutsuttu eduskuntaryhmät sekä eri paikkakuntien kuntapäättäjiä ja kunnallispoliitikkoja. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja myös media on kutsuttu paikalle.

Tapahtuman toteutuksessa otetaan huomioon vallitsevat koronarajoitukset. Yleisö voi osallistua tapahtumaan Wegelius-salissa, mikäli koronarajoitukset eivät kiristy nykyisestä. Wegelius-saliin mahtuu turvavälit huomioiden 60 henkilöä.

Yhteyshenkilöt:
kaisa.jaakkola@evl.fi
outi.uusimaki@odl.fi