STEA-hanke

”Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa”

Käynnistimme 3.4.2018 kolmivuotisen STEA:n rahoittaman hankkeen Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa. Hanke perustettiin, jotta tähän asti Helsinkiin keskittynyt toiminta voidaan aloittaa myös muilla paikkakunnilla. Tavoitteena on käynnistää Kuka kuuntelee köyhää? -toiminta kymmenellä paikkakunnalla sekä luoda käynnistämisen yhteydessä toimiva paikallinen verkosto, joka jatkaa toimintaansa itsenäisesti.

Tästä voit tutustua hankehakemuksen tiivistelmään

Tästä voit ladata Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hankkeen esittelyn

This image has an empty alt attribute; its file name is Prosessi-kuvin-ja-sanoin-1-1024x671.jpg

3K-toiminta alkaa uusilla paikkakunnilla syksyllä 2019

Uudet paikkakunnat joilla Kuka kuuntelee köyhää? toiminta on alkamassa ovat Lahti, Puumala, Porvoo, Kuopio, Pohjois-Karjala, Forssa ja Janakkala, Turku. Lisätietoa saat hankekoordinaattorilta Arja Tyynelä p. 040 5247537 sähköposti: arja.tyynela@3kverkosto.fi

3K-toiminta on päässyt vauhtiin seuraavilla paikkakunnilla 2018-2019

Tästä voit ladata alla olevien paikkakuntien esittelyt pdf-muodossa.

Jyväskylä

Toteutunut 3K-talk: Kurjana köyhänä kansaneläkkeellä – tähänkö minä tähtäsin? –keskustelutilaisuus eläkeläisköyhyydestä 1.4.2019

Toiminta on herättänyt paikallisesti laajaa kiinnostusta, ja monet köyhyyskysymysten parissa toimivat tahot ovat alusta alkaen ilmaisseet olevansa mielellään mukana. Siten voisi päätellä, että 3K-toiminta sopii monien ryhmien, järjestöjen ja muiden toimijoiden tavoitteisiin ja täydentää niiden omaa toimintaa. Suhtautuminen keskustelutilaisuuden järjestämiseen oli innostunutta, ja itse tilaisuus koettiin hyödylliseksi ja kiinnostavaksi. Yle Radio Keski-Suomi teki tilaisuudesta radiouutisen.

Köyhyyttä kokeneet tulivat vähitellen mukaan tiedottamisen ja alueen kontaktien kautta. Erikoisasiantuntijat sitoutuivat keskustelutilaisuuteen kiitettävästi ja kokivat osallistumisensa tärkeäksi. Mukana toiminnassa järjestöjä, seurakuntia sekä köyhyyttä omakohtaisesti kokeneita henkilöitä.

Eduskuntavaaliehdokkaita kutsuttiin tilaisuuteen. Kutsu lähetettiin vakiintuneille puoluejärjestöille. Kristillisdemokraatit ja vihreät eivät vastanneet kutsuun. Muut kutsutut puoluejärjestöt suhtautuivat myönteisesti, ja saimme heiltä panelistit.  Tilaisuuden alustaja pitkäaikainen kuntapäättäjä ja pitkään työttömien yhdistyksessä toiminut kansalaisaktivisti. Sosiaalityöntekijöitä kutsuttiin, mutta ei tullut osallistujia.

Tulevaisuudessa on suunnitteilla osallistua 17.10.2019 asunnottomien yöhön, jollakin konseptilla.

Hämeenlinna

Toteutunut 3K-talk: 25.3.2019 Kuka Kuuntelee Köyhää? – Kenen pitäisi kuunnella?–keskustelutilaisuus

Tilaisuuden moderaattorina toimi köyhyystutkija Minna Kivipelto. Tilaisuus striimattiin ja taltioitiin yhteistyössä Mokian audiovisuaalisen työpajan kanssa. 

Tavoitteena keskustelun herättäminen köyhyydestä ja eriarvoistumisesta. Tietoisuuden lisääminen päättäjille ja väestölle, jolla ei ole kokemusta köyhyydestä. On syntynyt paljon yhteyksiä alueellisiin, valtakunnallisiin sekä Euroopan Unionin päättäjiin. Saavutettu köyhien voimaantuminen ja aktivoiminen.

Köyhyyttä kokeneiden lähteminen mukaan toimintaan on ollut aktiivista. He osallistuvat kuukausittain 3K kokouksiin ja järjestettyihin koulutuksiin. Tilaisuuksien järjestämisessä köyhyyttä kokeneet ovat hankkineet tarjoilua, levittäneet tietoa tapahtumasta. Köyhyyttä kokeneet ovat olleet tilaisuuksissa yleisönä, erikoisasiantuntijoina ja vapaaehtoisina.

Keskustelutilaisuuksiin osallistuneet päättäjät: Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg, Hämeenlinnan kaupungin sote-lautakunnan pj. Kaija-Leena Savijoki, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston pj. Sari Myllykangas, KELA, etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen, kansanedustaja Tarja Filatov,( SDP), kansanedustaja Mirka Soinikoski, (vihr.), MEP Sirpa Pietikäinen, KOK.

Toiminnassa mukana: Kanta-Hämeen maakuntavalmistelu, Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi, Hämeenlinnan ja Vanajan seurakuntien diakonit ja köyhyyttä kokeneet erikoisasiantuntijat. 3K toimintaa on esitelty myös maakuntavalmistelun taloussosiaalityön ryhmässä.

Tulevaisuudessa 3K-talk Janakkalassa ja Forssassa. Retki Arkadianmäelle tapaamaan Hämeenlinnan neljää kansanedustajaa.  Osallistuminen 2019 syksyn köyhyyspäivään ja asunnottomien yön tapahtumaan.

Seinäjoki

Toteutunut 3K-talk: 2.4.2019 Onko köyhyys kallista? -keskustelutilaisuus

Tilaisuuteen osallistui päättäjiä ja köyhän ääni saatiin kuuluviin. Saavutettu tavoite erilaisten yhteiskuntaluokkien kohtaamisesta. Köyhyyttä kokeneet ovat osallistuneet varovaisesti tilaisuuksiin. Vaalien alla järjestetty 3K-tilaisuus oli menestys. Päättäjät lähtivät innokkaasti ja helposti mukaan. Tilaisuuksissa vuorovaikutuksen lisääminen tavoitteena tulevaisuudessa.

Toiminnassa mukana: Toimintojen talo (Seinäjoen kaupunki), työllisyyspalvelut, diakoniatyö ja Osmo-hanke.

Tulevaisuudessa yhteistyökumppanien aloitteesta jatkoa 3K toiminnalle.

Tampere

Toteutuneet 3K-talk tilaisuudet:
3.4.2019 Haluatko kansanedustajaksi? –keskustelutilaisuus
15.5.2019 Kuka kuuntelee köyhiä lapsiperheitä? –keskustelutilaisuus
21.5.2019 Tampereen alueverkoston kokoontuminen

Toiminnalla on suuri potentiaali, sillä kohderyhmää on paljon ja köyhyyden kirjo on runsasta.

Haasteita on köyhien voimattomuus ja arkuus sekä heidän tavoittamisensa. Heillä on kiinnostusta osallistua tilaisuuksiin, mutta ujous tuoda köyhyys kokemuksensa esille. Halu vaikuttaa, mutta ei ole resursseja/voimavaroja toimia. Tilaisuuksien mainonta tavoittaa aktiiviset ja asiasta kiinnostuneet henkilöt. Päättäjillä on ollut kiinnostusta osallistua ja myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä.  

Toiminnassa mukana: Setlementti Tampere ry, Sopimusvuori ry, Tampereen evankelisluterilainen seurakunta, Tampereen Kaupunkilähetys ry, Pelastakaa Lapset ry, Tampereen kaupunki.

Ideoita tulevaisuuteen:
Toiminnalla voisi ottaa kantaa Tampereella tehtyyn köyhyysohjelmaan:  http://tampere.cloudnc.fi/download/noname/%7B8690082a-21a7-44f9-9c70-37fd677600d4%7D/2924536
Vuosittaiset ja valtakunnalliset teemat, joista eri paikkakunnilla omat keskustelutilaisuudet. Yhteinen iso päätapahtuma eri paikkakuntien toimijoiden kanssa yhteistyössä. Seuraavan tilaisuuden aihe voisi olla ”Köyhyys masentaa – masennus köyhdyttää”.


Alla ladattavia materiaaleja 3K-verkostosta

Tästä voi lukea Kuka kuuntelee köyhää tilaisuuksien mallinnuksesta

Tästä voit ladata prosessisarjakuvan