STEA-hanke

”Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa”

Käynnistimme 3.4.2018 kolmivuotisen STEA:n rahoittaman hankkeen Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa. Hanke perustettiin, jotta tähän asti Helsinkiin keskittynyt toiminta voidaan aloittaa myös muilla paikkakunnilla. Tavoitteena on käynnistää Kuka kuuntelee köyhää? -toiminta kymmenellä paikkakunnalla sekä luoda käynnistämisen yhteydessä toimiva paikallinen verkosto, joka jatkaa toimintaansa itsenäisesti.

Kuka kuuntelee köyhää? -toiminta käynnistetään hankkeen työntekijöiden ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestämällä ensimmäinen mallintamamme keskustelutilaisuus paikallisille tärkeästä köyhyyteen liittyvästä aiheesta. Tilaisuudessa paikaliset köyhyyttä kokeneet ja kunnalliset päättäjät sekä viranhaltijat kohtaavat tasavertaisina.

Keskustelussa on keskeistä tuoda päätöksen tekoon osallisiksi ihmiset, joita päätökset koskevat.  Oman äänen kuuluviin saaminen vahvistaa ihmisten autonomiaa ja toimintavalmiuksia. Paikalliset ammatissaan köyhyyskysymyksiä käsittelevät kunnan ja järjestöjen edustajat muodostavat yhteisen verkoston, johon he etsivät mukaan köyhyyttä kokeneita.  Yhdessä he suunnittelevat keskustelutilaisuuden köyhyyttä kokeneiden paikallisten esiin nostamista ajankohtaisista ongelmista.

Köyhyyttä kokeneita kannustetaan ja tuetaan tuomaan rohkeasti esille keskustelussa omat kokemuksensa. Ammattihenkilöstö on tässä tukemisessa avain asemassa. Usein köyhyyttä kokeneille kuin myös ammattilaisille on vaikeaa nähdä köyhyyttä kokeneet samanvertaisena asiantuntijana köyhyysasioissa kuin esimerkiksi. kunnan päättäjät tai Kelan, Työvoimatoimiston ja sosiaaliviraston edustajat. Kuka kuuntelee köyhää? toiminnan arvoihin kuuluu, että sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastaan huolimatta ihminen kohdataan tasavertaisena ja tunnustetaan hänen ainutlaatuinen ihmisarvonsa ja asiantuntijuutensa.

Tavoitteena on, että ensimmäisen tilaisuuden järjestämisen yhteydessä syntyy hyvässä yhteistyössä toimiva paikallinen verkosto, johon kuuluu köyhyysaiheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja köyhyyttä kokeneita paikallisia aktiiveja.

Kuka kuuntelee köyhää? hankehakemuksen tiivistelmä löytyy tästä.

Hankkeen henkilöstö ja hanketyöryhmä
Hanketyöryhmäämme kuuluu Tiina Saarela (puheenjohtaja), Jouko Karjalainen, Irene Roivas ja Arja Tyynelä (sihteeri).
Hankekoordinaattorimme on Arja Tyynelä ja viestintävastaavamme on Tuula Paasivirta.

Yhteystiedot hankkeen työntekijöihin:

Hankkeeseen liittyvät asiat
Arja Tyynelä
arja.tyynela (at) 3kverkosto.fi
puh. 040 524 7537

Hankeen viestintään liittyvät asiat
Tuula Paasivirta
tuula.paasivirta (at) 3kverkosto.fi
puh. 040 556 9079

Yhteistyötahojamme ovat:

Suoja-Pirtti ry
http://www.suoja-pirtti.fi/

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin
www.eapn.fi

Yhteinen keittiö
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content52A16F