Köyhä mediassa opas julkaistu

köyhä mediassa

Opas on tarkoitettu sinulle köyhyyttä kokenut, jota pyydetään julkisuuteen.

Vuoden 2018 lopulla julkaistiin Köyhä mediassa opas yhteistyössä EAPN-Fin ja Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kanssa. Tämä opas on kirjoitettu sinulle köyhyyttä kokenut, joka haluat esiintyä mediassa. Olemme koonneet oppaaseen ohjeita, neuvoja ja esimerkkejä siitä kuinka köyhyyskysymyksiä käsitellään mediassa.

Julkaisutyöryhmään kuuluivat Tuula Paasivirta (puheenjohtaja), Linnéa Partanen, Irene Roivas, Tiina Saarela, Erja Saarinen

 Avaa julkaisu tästä PDF muodossa: 
https://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Köyhä-mediassa-Opas-köyhyyttä-kokeneelle11.pdf