Selvitys ruoka-avun tilanteesta ja järjestämisestä valmistunut

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on teettänyt selvityksen ruoka-avun toteuttamistavoista, rahoitusmekanismeista ja kuntien roolista. Selvityksen mukaan ruoka-aputoiminta on vähitellen laajentunut, mutta sillä ei ole kansallisesti vakiintunutta toimintamallia.

Pääkaupunkiseudun osaamiskeskuksen SOCCAn laatima selvitys on julkaistu 10.2.2021 ja löytyy täältä

https://stm.fi/ru/-/selvitys-ruoka-avun-tilanteesta-ja-jarjestamisesta-valmistunut

Lisätietoja

asiantuntija Jouko Karjalainen, Socca, p. 040 547 5723, etunimi.sukunimi@saunalahti.fi
erikoissuunnittelija Rosa Hossain-Karhu, Socca, p. 0404808716, etunimi.sukunimi@hus.fi
erityisasiantuntija Henna Leppämäki, STM, p. 0295 163 132, etunimi.sukunimi@stm.fi